ព័ត៌មានផលិតផល

  • ឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គីមី

    ឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គីមី

    គុណសម្បត្តិនៃដំណើរការកែច្នៃគីមី ចាប់តាំងពីរោងចក្រផលិតគីមីដំណើរការជុំវិញនាឡិកា ផ្ទៃឧបករណ៍មានទំនាក់ទំនងជានិច្ចជាមួយនឹងសារធាតុសើម សារធាតុពុល សារធាតុសំណឹក និងអាស៊ីត។សម្រាប់ដំណើរការជាក់លាក់ ពួកគេត្រូវតែទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅ ឬត្រជាក់ខ្លាំង ហើយងាយស្រួល...
    អាន​បន្ថែម