ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

សិក្ខាសាលាដំឡើងបំពង់

យើងមានបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្នាំក្នុងការផលិតបំពង់ទុយោ។ ភាគច្រើននៃការដំឡើងបំពង់របស់យើងទៅអតិថិជន OEM ។

- ទុយោ
- បំពង់ទុយោ
- បំពង់ PTFE
- ទុយោកំដៅ
- បំពង់ដែក
- បំពង់ឧស្សាហកម្ម

កម្មវិធី: ម៉ាស៊ីនសំណង់, ម៉ាស៊ីនចាក់, គ្រឿងចក្រសមុទ្រ, ផ្លូវដែក, ឧស្សាហកម្មគីមី, រោងចក្រដែក។

Hose Assembly Workshop
Hose Assembly Workshop
Hose Assembly Workshop

បរិក្ខារ

- Finn-power, ម៉ាស៊ីន Uniflex ដែលអាចធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការ crimp ។

- ប្រើទុយោម៉ាកធំៗ ដូចជា Sumitomo riko, Eaton, Parker, Gates, Manuli ជាដើម។

- ទុយោនីមួយៗបន្ទាប់ពីកាត់នឹងត្រូវសម្អាតដោយទឹក ឬប្រើកាំភ្លើងស្អាត។

- យើងបានបង្កើតម៉ាស៊ីនមុនដំឡើង អាចធានាបានថាឧបករណ៍ត្រូវបានដំឡើងជាមុន

- យើងនឹងធ្វើតេស្តសម្ពាធ

- យើងកំពុងបន្តធ្វើការធ្វើតេស្តសម្ពាធ និងការធ្វើតេស្តកម្លាំងរុញច្រានសម្រាប់ទំហំផ្សេងគ្នានៃការដំឡើងទុយោ ដើម្បីធានាគុណភាពរបស់យើងមានស្ថេរភាព។

Hose Assembly Workshop
Hose Assembly Workshop
Hose Assembly Workshop
Hose Assembly Workshop

ដំណើរការដំឡើងបំពង់

Hose Assembly Processing